10 tips ved personskade

Ti tips ved personskade / ulykkeHar du fått en personskade? Følg Erstatnings-Advokat.no®
sine enkle råd. Disse rådene og tipsene vil bedre din situasjon. Kan du få erstatning? Spør oss gratis

1. Fyll ut skademelding så raskt som mulig.

2. Oppsøk lege så raskt som mulig (helst innen 3 dager) og be legen følge opp skaden jevnlig i tiden etter.

3. Meld fra til forsikringsselskapene.
Hvis du har vært utsatt for en skade eller ulykke, har du plikt til å melde fra til forsikringsselskapet så snart du har fått kunnskap om skaden. Som oftest er det en meldefrist på 1 år.

4. Kontakt advokat.
Har du vært utsatt for en skade eller ulykke, kan det være et godt råd å ta kontakt med en advokat. Kontakt gjerne oss i Erstatnings-Advokat.no®.

5. Pass på foreldelse.
Foreldelsesfristen for krav på erstatning etter personskade er 3 år fra den dagen du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden/tapet og den ansvarlige.

6. Du kan ofte ha flere forsikringer som gir dekning.
Skadelidte har ofte flere forsikringer som kan gi utbetaling ved skade. Det er viktig å gå gjennom samtlige forsikringer for å avklare hvilke rettigheter de gir, enten de er tegnet privat eller gjennom arbeidsgiver, fagforening e.l.

7. Bruk advokat til å velge medisinsk spesialist.
En tid etter skaden blir det vanligvis innhentet en spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig. Den sakkyndige erklæringen er derfor svært viktig for erstatningssaken.

8. Bruk advokat før du eventuelt aksepterer tilbud om minnelig oppgjør.
Du bør bruke en advokat med erfaring fra erstatningsoppgjør før endelig avtale inngås. Vår erfaring er at en god erstatningsadvokat, kan øke oppgjøret med betydelige summer.

9. Husk at forsikringsoppgjør tar tid.
Du bør forvente at forsikringsoppgjøret tar noe tid. Bruker du advokat, kan imidlertid advokaten enkelte ganger får fortgang i oppgjøret.

10. Er skaden flere typer skade enn bare én?
Er trafikkskaden også er en yrkesskade, og omvendt, bør man også melde skaden til yrkesskadeforsikringen. Da kan du få erstatning fra trafikkforsikringsselskapet eller yrkesskadesforsikringsselskapet, avhengig av hvilken ordning som gir størst erstatningsutbetaling.

Ta kontakt med oss i dag.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på vei. Ring Erstatnings-Advokat.no® på telefon 22441488 / post@erstatnings-advokat.no eller bruk skjema til høyre.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut