Bistandsadvokat

Når kan man få bistandsadvokat?

Erstatning bistandsadvokatDu kan få bistandsadvokat i saker hvor du er offer eller fornærmet i en sak. Har politiet eller påtalemyndigheten har en sak mot en mulig gjerningsperson, kan du søke om bistandsadvokat. Dette gjelder f.eks. saker som ulykker i trafikken forårsaket av grovt uaktsom sjåfør, personskader etter overgrep, ran eller andre voldshandlinger mot personer. Dette gjelder ikke bare fysiske skader, men også psykiske skader og langtidssvirkninger av skader.

Bistandsadvokaten skal ivareta dine rettigheter som fornærmet eller etterlatt. Advokaten kan bistå med å kreve erstatning. Bistandsadvokaten kan også bistå påtalemyndigheten med å få gjerningspersonen dømt og straffet. Vi kan bistå deg med å fremme erstatningskrav i straffesaker og gjøre tiden som fornærmet noe lettere enn man hadde stått helt alene. Det offentlige betaler bistandsadvokaten.

Kontakt oss angående din sak.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut