Har du fått rett oppgjør fra forsikringen?

Rett oppgjør erstatningNår man melder inn et krav om yrkesskade eller trafikkskade til forsikringsselskapet, er det ikke alltid man stole på at de tar med alt du kan ha krav på. Store deler av oppgjøret blir regnet ut på en skjønnsmessig måte. Det er derfor viktig at du får kontrollert at de har fått det du har krav på. Forskjellene kan utgjøre store summer.

Er du usikker på om du har fått rett oppgjør? Vi kan kontrollere dette for deg – kostnadsfritt. Spør oss her.

Det er du selv som forsikringstaker som er ansvarlig for å dokumentere og sende inn alle utgiftene og andre krav du krever erstattet. Forsikringsselskapet ønsker selvfølgelig ikke å betale ut mer enn de må. Derfor kan det være flere poster som man ikke har fått med seg, som det er viktig å kreve.

Noen av de postene man kan ha krav på er:

  1. Lidt inntektstap (fra skaden til domstidspunktet)
  2. Lidt tap (annet tap enn tapt inntekt fra skaden til domstidspunktet)
  3. Tap i fremtidig erverv (fremtidig inntekts- og pensjonstap fra domstidspunktet til uførheten forventes bortfalt, eller til forventet levealder).
  4. Fremtidige nødvendige merutgifter (fra domstidspunktet til uførheten forventes bortfalt, eller til forventet levealder)
  5. Mènerstatning (erstatning for tapt livskvalitet ved medisinsk uførhet over 15% - ikke-økonomisk skade)
  6. Oppreisning (erstatning for ikke-økonomisk skade ved forsettlig eller grov uaktsom skadeforvoldelse).

I tillegg skal det gis erstatning for renter og skattepåslag. Det er kun erstatningsposten "lidt inntektstap" som vil være gjenstand for inntektsbeskatning. Skattepåslag er derimot noe ikke alle forsikringsselskaper tar med i beregningen.

Av erfaring viser det seg også at få forsikringsselskap tar med pensjonstap i oppgjøret.

Så er du sikker på at du har fått alt du har krav på av forsikringsselskapet? Kontakt oss så tar vi en kostnadsfri kontroll av ditt tilbud om oppgjøret.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut