Du har krav på erstatning ved en alvorlig trafikkskade

Bruk erstatningsadvokat ved trafikkskadeDu har gode rettigheter dersom du er blitt skadet i trafikkulykker. Både fører og passasjerer i de involverte kjøretøyer har krav på erstatning, uavhengig av hvilken fører som er skyld i ulykken.

Er du som bilfører skadet ved egen skyld enten ved å kjøre av veien / blir skadet på annen måte, kan du ha krav på erstatning på lik linje med andre. Fotgjengere og syklister har også krav på erstatning etter en ulykke.

Forsikringsselskapene er pålagt å dekke advokatutgifter for å fremme erstatningskrav overfor forsikringen etter trafikkskader. Å bruke Erstatnings-Advokat.no er derfor gratis for deg i en slik sak. Sjekk ut din sak med oss gratis nå

  • Dersom forsikringen mener du som er blitt skadet har skyld i egen skade, kan selskapet velge å sette ned erstatningen. Da bør du bruke advokat.
  • Ved valg av spesialist for erklæring i saken bør du konsultere advokat.

Erstatnings-Advokat.no hjelper deg med å beregne tapet også. Spør oss om hjelp. Så bistår vi med papirarbeid og juridisk argumentasjon med forsikringen.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut