Trafikkskadde får erstatning og oppreisning

Trafikkskadde får erstatningNår ulykken skjer – hva gjør du? Du bør samle bevis, melde skaden, dokumentere skaden og kreve erstatning. Erstatnings-advokat.no veileder deg gjennom saken.
I denne artikkelen får du råd og vink om erstatning og din trafikkskade.

1. Bevis
Det er strenge krav til bevis når det gjelder erstatning. For å få saken godt bevist er det lurt å tilkalle politiet til ulykkesstedet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. Hvis du selv er omtåket, bør du be om hjelp til å fylle ut skademeldingen, gjerne fra politiet.

2. Meld skaden
En trafikkulykke med personskade skal meldes til ditt eget forsikringsselskap og politiet. Undersøk hvilke forsikringer du har, og meld fra til selskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og foreldelse. Lurer du på noe om dette, kontakt oss gjerne.

3. Dokumentasjon av skaden
Akutte symptomer: Det kreves årsakssammenheng mellom skaden eller plagene og ulykkeshendelsen. Dette må kunne bevises, og det er skadelidte som har ansvar for dette. I forbindelse med en personskadesak vil det nesten alltid være behov for en spesialisterklæring.

Valg av spesialist: En spesialist vil ofte ha stor betydning for ditt erstatningsoppgjør. Dette da selskapene ofte bruker leger de har god kjennskap til og som ofte har en restriktiv holdning til skadelidte. Mange skader er så alvorlig at det aldri er tvil om årsakssammenhengen. Diskusjonen med forsikringsselskapet vil her gå på hvilke tap en har krav på å få erstattet. Det er mange skader som er mindre alvorlige, men som likevel kan gi varige skader og økonomisk tap. Rettspraksis viser i denne forbindelse at det er svært viktig å kunne dokumentere at man fikk plager umiddelbart etter at ulykken skjedde. Det er derfor viktig å oppsøke lege så raskt som mulig etter ulykken og påse at legen nedtegner hendelsen og plagene i legejournalen. Det er mange som ikke tar det så alvorlig i forhold til å søke lege rett etter ulykken og tenker gjerne at dette går over av seg selv. Først når det har gått en stund innser man at man ikke orker å gå rundt med plagene lenger, og så oppsøkes lege for å få sykemelding. Da kan det være vanskeligere å bevise at plagene skyldes ulykken. Du har i mange tilfeller krav på erstatning for alle ekstra kostnader du har hatt som følge av ulykken. Det er viktig å kunne dokumentere kravene dine . Derfor bør du ta vare på alle kvitteringer fra lege, fysioterapeut, kiropraktor, apotek osv. Det kan også lønne seg å lage din egen dagbok der du beskriver din helsemessige utvikling og gjør gjerne notater av den informasjonen du har fått av legen din.

Brosymptomer: Mange typer skader er det viktig å følge over tid. Dette vil spesielt gjelde lettere hodeskader som nakkesleng. Det er nødvendig å kunne dokumenter at plagene har vært av vedvarende karakter fra ulykken skjedde og videre frem i tid. Dette kan best gjøres ved at man ved jevnlig legebesøk sørger for å få plagene journalført. Også her har den skadede selv bevisbyrden overfor NAV og forsikringsselskapet, og rettspraksis er streng mht. bevisbyrden.

4. Sykepenger
En trygdesak pågår som regel parallelt med erstatningssaken. Blir du sykmeldt på grunn av skaden, vil du som arbeidstaker få sykepenger fra trygden dersom du var i arbeid i minst fire uker før skaden oppstod. Samtidig kan du kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt som trygden ikke dekker. Det samme gjelder dersom du mottar arbeidsavklaringspenger eller blir uføretrygdet. Erstatningen vil være et supplement til trygdens ytelser, som utgjør differansen mellom det du ville ha tjent uten skaden og det du etter skaden mottar fra folketrygden.

5. Hva kan du kreve?
Spør oss. Erstatningen for deg som har hatt en trafikkulykke er komplisert. Men for at du skal få rett erstatning og den erstatning du har krav på etter trafikkskade, må man gjøre en beregning. Forsikringsselskapet sparer mye penger på å tilby deg mindre enn det du har krav på.

Kontakt derfor Erstatnings-Advokat for å få hjelp til beregningen. Vi er spesialister på erstatning etter personskade, og har egne dataprogrammer vi bruker ved beregning. Vi kan hjelpe deg med å beregne ditt erstatningskrav slik at du kan få den erstatningen du har krav på. Erstatningen skal kompensere din lønn resten av livet, så den kan enkelte ganger beløpe seg i millioner av kroner.

I 2010 ble det utbetalt 350 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskapene i trafikkskadesaker.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut