Ulykker

Ulykke kan gi erstatning

Ulykke kan gi deg erstatningErstatning ved personskade i forbindelse med en ulykke, kan gis av ulike typer forsikring. Dersom du blir utsatt for en ulykke, vil det kunne få dramatiske konsekvenser for resten av livet. De fleste har en eller annen type forsikring som både kan dekke utgifter til advokat og gi deg en erstatning for ditt tap samt om mulig en oppreisning og menerstatning.

Les mer »
 

Erstatning etter en ulykke

Erstatning etter ulykkeVed en ulykke, vil spørsmålet om hvordan ulykken inntraff, være avgjørende for om du kan ha krav om erstatning. Skjer ulykken i hjemmet eller i fritiden, vil ofte forsikringen din dekke et eventuelt ytterligere tap. Du får i tillegg ytelser fra folketrygden og private forsikringsordninger.

Les mer »
 

Ulykker på sjøen – loss of licence erstatning

Loss of licenceLoss of licence- ordningen forsikrer deg som er avhengig av et helse-sertifikat for å kunne arbeide. Dersom man mister serifikatet vil man bli satt på "land" og tape penger. Forsikringen for loss of licence gir deg en utbetaling hvis du mister dette sertifikatet etter en ulykke eller sykdom.

Les mer »
 

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut