Ulykke kan gi erstatning

Ulykke kan gi deg erstatningErstatning ved personskade i forbindelse med en ulykke, kan gis av ulike typer forsikring. Dersom du blir utsatt for en ulykke, vil det kunne få dramatiske konsekvenser for resten av livet. De fleste har en eller annen type forsikring som både kan dekke utgifter til advokat og gi deg en erstatning for ditt tap samt om mulig en oppreisning og menerstatning.

Erstatning ved personskade er noe du har krav på etter de vilkår som en forsikring gir. Men veien for å få noe utbetalt oppleves for mange som lang og tung. Erstatningsrett er komplisert. Mange ganger er det nødvendig å ha advokat. 
 
Utgifter til advokat dekkes av et forsikringsselskap. Advokaten hjelper deg med å søke om dette. 

Erstatning skal kompensere for tap og utgifter du blir påført som følge av ulykken, den skal kompensere for redusert livsutfoldelse ved varig mén (ménerstatning) samt oppreisning.
 
Vi i Erstatnings-Advokat.no vil også hjelpe med å finne frem til dine forsikringer - også forsikringer du kanskje ikke engang visste at du hadde. (Arbeidsgivere, fagforeninger, medlemskap i organisasjoner, ulykkesforsikringer eller andre).

Spør oss om ulykke og erstatning. Kan du få erstatning etter en ulykke?

 

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut