Ulykker på sjøen – loss of licence erstatning

Loss of licenceLoss of licence- ordningen forsikrer deg som er avhengig av et helse-sertifikat for å kunne arbeide. Dersom man mister serifikatet vil man bli satt på "land" og tape penger. Forsikringen for loss of licence gir deg en utbetaling hvis du mister dette sertifikatet etter en ulykke eller sykdom.

Etter båtulykker og ulykker på sjøen, er det viktig å hurtig melde skaden til forsikringsselskap. Er noen påført en personskade, bør dette fremgå av skademeldingen. Det samme gjelder andre ulykker som er dekket under lisensforsikringen.

Forsikringen for loss of licence gjelder også for personell i luftforsvaret , i sjøtjenesten samt marinjegere. Den gjelder også medlemmer av Norsk Flygerforbund. Her kalles den gjerne en lisensforsikring.

Forsikringen gjelder ved ulykke og sykdom.

Spør oss om dette.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut