Erstatning ved vold

Voldsoffer advokat erstatningVoldsofre kan få erstatning fra gjerningsmannen, men du kreve erstatning fra staten i tillegg gjennom Voldsoffererstatningen.

Den som har lidd skade som følge av straffbar handling (vold eller tvang), kan kreve erstatning av gjerningsmannen. Dette gjelder all skade, både psykisk og fysisk. Erstatningen kan omfatte lidt økonomisk tap, framtidig tap, ménerstatning og erstatning for tort og svie.

Oppreisning

Dersom du er blitt påført skaden ved en forsettlig handling eller ved grov uaktsomhet, kan du også fremme krav om oppreisning. Dette kalles også erstatning for tort og svie.

Voldsoffererstatning

Staten etablert en voldsoffererstatning.Denne gir deg som offer et krav på erstatning fra Staten dersom lovens vilkår for dette er oppfylt. Vilkåret for å få erstatning er da at det må foreligge en personskade.

Voldsoffererstatning kan ytes selv om ingen er dømt for forholdet. Men som hovedregel må handlingen være anmeldt til politiet med begjæring om straff.

Hva kan erstatningen bli?
Ménerstatning ytes bare dersom den medisinske uførhetsgraden er større enn 15%.

Maksgrensen er på cirka kr. 300.000,-. Er det er store inntektstap, kan dette få betydning.

Send en mail i skjemaet til høyre på siden. Vi svarer deg innen 24 timer.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut