Yrkesskader

Spørsmål og svar om yrkesskade?

Hvilke rettigheter har man etter en arbeidsulykke, og hva man bør gjøre for å få oppfylt sine rettigheter?Spørsmål og svar ved yrkesskade En yrkesskade kan være svært alvorlig for den person som blir rammet. Her får du svar på de vanligste spørsmålene. Yrkesskaden kan snu opp/ned på livet. Sørg for å få gode råd.

Les mer »
 

Husk å melde jobbskaden, ellers taper du penger.

Jobbskade advokat erstatningI 2009 ble det utbetalt 1,3 milliarder i yrkesskadeerstatning i Norge. I tillegg går 1,4 milliarder fra NAV til folk med yrkesskade. Du har selv ansvar for å melde skaden til bedriften, NAV og forsikringen. Glemmer du det kan du tape store beløp. Undersøkelser viser at kun 1/4 del av alle jobbulykker meldes inn til forsikringen. Dermed går arbeidstakere glipp av enorme beløp i erstatning.

Les mer »
 

Er du skadet på jobb? Gå ofte til lege.

Erstatning legeSom arbeidstaker er du daglig utsatt for risiko for en yrkesskade, ulykke eller sykdom. Alle har som arbeidstakere gjennom yrkesskadeforsikringsloven forsikring for skader og sykdommer, som man påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Etter norsk rett er det tre vilkår som alle må være oppfylt for å få erstatning.

Les mer »
 

Arbeidsrelaterte ulykker og ErstatningsAdvokat

Arbeidsulykker og erstatningArbeidsrelaterte ulykker kan forandre alt. Du kan bli satt ut av stand til å arbeide og du kan få økonomiske problemer. Plutselig kan fremtiden se usikker ut. Det er her ErstatningsAdvokat kan hjelpe. Arbeidsrelaterte ulykker er et av våre spesialområder. Vi kan hjelpe deg å få livet tilbake på rett spor.

Vi vil forfølge dine erstatningskrav fra start til slutt sørge for at du vinner den erstatning du er berettiget til. Hvis du har hatt noen form for personskade eller sykdom, vil ErstatningsAdvokat arbeide for å sikre erstatning som du trenger og fortjener.

Les mer »
 

Invaliditetstabellen - VMI

Har du fått varig medisinsk invaliditet (VMI)? Da kan du ha rett på erstatning for varig mén (såkalt ménerstatning). Her får du oversikt over hvilke skader som gir hvilken invaliditetsgrad. Spør oss gjerne hvis du lurer på noe om dette.

Les mer »
 

Hvordan er saksbehandlingen ved yrkesskader?

Hvordan er saksbehandlingen ved yrkesskader i forhold til NAV og forsikringsselskapet? Det er en del dokumenter og skjemaer som skal fylles ut når det har vært en yrkesskade. Bruker du oss i Erstatnings-Advokat.no®, hjelper vi deg med dette. I denne artikkelen får du en hurtig oversikt over hvordan saksbehandlingen ved en yrkesskade foregår.

Les mer »
 

Saksbehandlingen ved yrkesskade

Har du hatt en yrkesskade eller arbeidsulykke og lurer på hvordan saksbehandlingen går? Her får du svar. Ved yrkesskade skal skaden meldes NAV og din arbeidsgivers forsikring straks. Arbeidsgiver plikter å melde skaden selv om han er usikker på om det foreligger yrkesskade eller yrkessykdom. Du kan også selv fritt melde fra om yrkesskaden til NAV og forsikringen, dersom arbeidsgiver ikke gir melding.

Les mer »
 

Yrkessykdom og yrkesallergi

Noen får allergiske problemer og overfølsomhet gjennom jobben. Andre kommer i kontakt med allergener (som for eksempel pelsdyr og pollen). Har du uflaks kan du også få slitasjeskader gjennom jobben. Hva gjør du hvis du tror du har en yrkessykdom eller en yrkesallergi?

Les mer »
 

Erstatning ved yrkessykdom

Hvilke sykdommer kan regnes som yrkessykdommer? Her får du svaret:

- Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning
- Allergiske hudsykdommer og lungesykdommer
- Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy og prosesser
- Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer
- Også andre sykdommer som ikke er på yrkessykdomslista vil kunne gi erstatning

Les mer »
 

Pracujesz w Norwegii? Miałeś wypadek w pracy? Żądaj odszkodowania.

Les mer »
 

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut