Erstatning ved yrkessykdom

Hvilke sykdommer kan regnes som yrkessykdommer? Her får du svaret:

- Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning
- Allergiske hudsykdommer og lungesykdommer
- Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy og prosesser
- Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer
- Også andre sykdommer som ikke er på yrkessykdomslista vil kunne gi erstatning

Hvordan går jeg frem hvis jeg lurer på om jeg kan ha en yrkessykdom?

Du kan ta kontakt med legen din og med arbeidsplassen der du arbeider. Det skal også gis melding til Arbeidstilsynet. Som regel er det en langvarig prosess å fremskaffe informasjon, og som regel må du også til spesialist. Avgjørende og utfordrende i yrkessykdomssaker vil ofte være å fastslå når sykdommen ble konstatert. Erstatninger gis også for varig skade. Fullt skadeoppgjør kan derfor ikke foretas før det er klart at det ikke lenger kan oppnås bedring ved medisinsk eller annen behandling.

Hva blir utbetalt ved konstatert yrkessykdom? Yrkesskadeerstatning gis ved varig medisinsk skade, og er knyttet til den medisinske invaliditet. I tillegg til dette betaler forsikringsselskapene erstatninger.

Loven er komplisert og det er en omfattende vurdering av om sykdommen faller inn under lov om yrkesskadeforsikring og hvilket forsikringsselskap som skal bære ansvaret. Bruk gjerne Erstatnings-Advokat.no® for juridisk bistand.

Eller send oss en mail i skjemaet til høyre på siden. Vi svarer deg innen 24 timer.

Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg på vei. Ta gjerne kontakt med Erstatnings-Advokat.no® på telefon 22441488 / post@erstatnings-advokat.no eller bruk skjema til høyre.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut