Invaliditetstabellen - VMI

Har du fått varig medisinsk invaliditet (VMI)? Da kan du ha rett på erstatning for varig mén (såkalt ménerstatning). Her får du oversikt over hvilke skader som gir hvilken invaliditetsgrad. Spør oss gjerne hvis du lurer på noe om dette.

Menerstatning ved yrkesskade skal gi erstatning for ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade. Menerstatningen utmåles i forhold til graden av medisinsk invaliditet (invaliditetsgraden eller VMI).

Fastsetting av medisinsk invaliditet

Varig medisinsk invaliditet for en skade kan først fastsettes når du har gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og rehabilitering, og tilstanden har stabilisert seg. Oftest bør det gå minst ett år etter skaden skjedde.

Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellen.

Dersom en person har fått flere skadefølger etter samme yrkesskade eller etter flere yrkesskader som er godkjent etter folketrygdloven, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering.

Spør oss om VMI og invaliditetstabellen.

 

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut