Yrkessykdom og yrkesallergi

Noen får allergiske problemer og overfølsomhet gjennom jobben. Andre kommer i kontakt med allergener (som for eksempel pelsdyr og pollen). Har du uflaks kan du også få slitasjeskader gjennom jobben. Hva gjør du hvis du tror du har en yrkessykdom eller en yrkesallergi?

Noen yrker som kan innbære problemer:

 • Metallarbeidere
 • Plastarbeidere
 • Gummiarbeidere
 • Veterinær
 • Laboratorie-arbeidere
 • Arbeid innen farmaseutisk industri
 • Arbeid zoo-butikk / dyrebutikk
 • Landbruk / bonde
 • Kokk
 • Frisør
 • Kosmetolog / hudpleier
 • Maler
 • Blomsterhandler / arbeid i blomsterbutikk

Kan det bli aktuelt med yrkesskadeerstatning? JA

Arbeidsgiveren, bedriftslegen eller du må melde fra til trygdekontoret og forsikringsselskapet om at dette dreier seg om en yrkessykdom. Du eller en advokat må selv sette frem krav om erstatning. Her kan du få hjelp av trygdeetaten eller oss. Erfaringen er at det ofte kan være vanskelig å årsaksvurdere slike sykdommer. Det kan for eksempel være mange årsaker til at man får astma. Da kan det være godt å vite at du har krav på yrkesskadeerstatning dersom det enten kan påvises eller sannsynliggjøres at det er yrkeseksponeringer som er årsaken.

Spør oss om yrkesallergi eller yrkessykdom.

Spør oss nå

Fyll inn skjemaet og få svar av eksperter. Skriv kort og nøyaktig om saken, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 24 timer. Tjenesten er gratis.

Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut